فروش گوساله گوشتی،گوساله گوشتی

گوساله: C.F روش تغذيه‌اى است که به‌وسيله آن مى‌توان علاوه بر شير مادر غذاى فوق‌العاده به گوساله داد. اين غذا ممکن است دانه‌ها، کنسانترهٔ تجارتى و يا علوفهٔ خشبى با کيفيت عالى باشد، اين غذا در ظرف و يا محلى قرار داده مى‌شود که گوساله به‌راحتى از آن استفاده کند ولى گاو نمى‌تواند به آن دسترسى داشته باشد.
 
شرايط و چگونگى گاوداري، وضعيت توليد، شرايط بازار و بازاريابى فاکتورهائى هستند که در اقتصادى بودن C.F مؤثر هستند. مزاياى C.F عبارتند از: ۱. سبب افزايش وزن از شيرگيرى مى‌شود. ۲. سبب افزايش کيفيت در موقع از شيرگيرى مى‌شود. ۳. به‌علت آداپته شدن دستگاه گوارش گوساله به کنسانتره تغذيهٔ پروارى به‌خوبى شروع مى‌شود. ۴. سبب کم شدن استرس پروارى مى‌شود. ۵. سبب مى‌شود که گاو و گوساله از چراگاه فقير به‌مدت طولانى استفاده بکنند.
 
در موارد زير مى‌توان از C.F استفاده کرد: ۱. گوساله‌هائى که بعد از شيرگيرى فروخته خواهند شد. ۲. گوساله‌هائى که بعد از شيرگيرى با جيره‌هاى غذائى پرانرژى پروار خواهند شد. ۳. گاوهائى که توليد شير آنها کم است. ۴. گوساله‌هائى که از تليسه‌ها متولد شده‌اند. ۵. گوساله‌هائى که استعداد پروارى‌ آنها از حد متوسط بيشتر است. ۶. گوساله‌هائى که زودتر از شير گرفته خواهند شد. ۷. در مواردى که قيمت غذاى کنسانتره ارزان باشد.
 
از روش C.F چه وقت و چگونه مى‌توان استفاده کرد:
 
معمولاً گوساله‌ها از ۳ هفتگى شروع به خوردن مواد دانه‌اى مى‌کنند ولى تا حدود ۸-۶ هفتگى مقدار کنسانتره‌اى که مصرف مى‌کنند کم است مقدار مواد کنسانتره مصرف شده به ازاء هر کيلوگرم اضافهٔ وزن ۹-۶ کيلوگرم مى‌باشد. براى ۲۷-۱۸ کيلوگرم اضافهٔ وزن در حدود ۲۱۸-۱۲۷ کيلوگرم به مواد دانه‌اى موردنياز است. مواد دانه‌اى و کنسانتره احتياجات انرژى شير و علوفه پروتئين مواد معدنى و ويتامين‌هاى موردنياز گوساله را تأمين خواهند کرد. گوساله‌ها کنسانتره پلت شده را بيشتر دوست دارند و از اين نوع کنسانتره به مقدار زيادى مصرف مى‌کنند، تغذيه با اين نوع غذا سبب سريع شدن رشد حيوان مى‌شود.

Leave a Comment