فروش گوساله گوشتی

فروش گوساله گوشتی

 

فروش گوساله گوشتی70کیلوی تا 150 کیلوی رجسترواصلاح نژادشده با مجوزفروش

گوساله ازشیرگرفته شده وشیری موجوداست

توضیحات:درهنگام خریدگوساله گوشتی دقت کنیدکه حتما ازنژادگوشتی باشد

که روزی 1/5کیلو پروارمیشود اگرهم از نژاد گوشتی نباشد روزی 1کیلو هم

پروار نمیشوددر هنگام خرید حتما ازدامداری صنعتی خرید کنید

تلیسه زیرکل وپای کل رجستر واصلاح نژاد شده موجود است

تلیسه ابستن 5ماهه تا 9 ماهه رجستر واصلاح نژاد شده دارای مجوز فروش

از شبکه دامپزشکی کشورمیباشد

تمامی دامها از دامداری صنعتی تک شاخ دارای مجوز فروش گوشتی

ماشین حمل گاو به سراسر ایران موجود میباشد

تلفن دفتر فروش: 09123395135

تلفن دفتر دامداری: 09123395135

آدرس دامداری:کیلومتر 65 آزادراه تهران ساوه
خریدگوساله گوشتی
خریدگوساله
فروش گوساله گوشتی
قیمت گوساله گوشتی

Leave a Comment