فروش گوساله پرواری | گوساله پرواری | خرید و فروش گوشت گوساله و گوسفند | لاشه گوساله | لاشه گوسفند

فروش گوساله گوشتی

فروش گوساله گوشتی   فروش گوساله گوشتی70کیلوی تا 150 کیلوی رجسترواصلاح نژادشده با مجوزفروش گوساله ازشیرگرفته شده وشیری موجوداست توضیحات:درهنگام خریدگوساله گوشتی دقت کنیدکه حتما ازنژادگوشتی باشد که روزی 1/5کیلو پروارمیشود اگرهم از نژاد گوشتی نباشد روزی 1کیلو هم پروار…
ادامه مطلب

گوساله آماده پروار 70 تا 150کیلو

, , , , , , , , , , ,

گوساله پرواری

گوساله پرواری فروش گوساله گوشتی،گوساله پرواری،فروش گوساله،خرید گوساله،فروش گوساله پرواری،خرید گوساله پرواری،گوساله،گوساله نر،خرید و فروش دام فروش گوساله های آماده پروار فروش گوساله پرواری خرید گوساله پرواری ارزان درتهران گوساله آماده پروار بیماری گوساله پرواری مجموعه ای از گوساله های…
ادامه مطلب

پرواربندي گوساله, پرورش و نگهداری گوساله گوشتی(پروار بندی), گوساله پرواری

, , , , , , ,

مراقبت از گوساله ها

مدت کوتاهی بعد از زمان از شیرگیری، گوساله ها را در گروههای 8 تا 10 راس و در جایگاههای گروهی جای می دهند، برنامه تغذیه برای گوساله ها تا چهار ماهگی باید یک شروع شده باشد که حداقل 16 درصد…
ادامه مطلب

پرورش و نگهداری گوساله گوشتی(پروار بندی)

,

گوساله آماده پروار 70 تا 150 کیلو

در جامعه امروز نیاز به گوشت قرمز با توجه به نیاز انسان و شهر نشینی و همچنین رشد جمعیت جهان یک مسئله انکار ناپذیر است . با توجه به اینکه کشور ما از نظر تولید این محصول در سطح ضعیف…
ادامه مطلب

گوساله آماده پروار 70 تا 150کیلو

, , ,

پخش و فروش گوشت لاشه گوساله

پخش و فروش گوشت لاشه گوساله   خرید لاشه گوساله فروش لاشه گوساله عرضه مستقیم از کشتارگاه انواع گوشت گاوی تازه ، پخش انواع آلایش گاوی زبان تازه ، مغز گاوی تازه ،دنبالیچه تازه گاوی – و فرآوردهای گوشتی گوسفندی و…
ادامه مطلب

لاشه گوساله و گوسفند

, , , , , , , , , ,